ขอบฝากะบะ RANGER2012-2015 WILDTRACK

วัสดุเนื้อเดียวกับกะบะไลเนอร์ ติดตั้งด้วยกาว3M แท้ ไม่ต้องเจาะตัวถัง

Description

วัสดุเนื้อเดียวกับกะบะไลเนอร์ ติดตั้งด้วยกาว3M แท้ ไม่ต้องเจาะตัวถัง