CH-R AMOTRIZ SPACE

ชิ้นงานผลิตจากพลาสติก ABS 100%
พร้อมทำสีติดตั้ง  ใช้ขอบยาง สีแห้งช้า (2k) ไม่เจาะตัวรถ รับประกันงานสี 1 ปี

ราคายกเซ็ต @ 14,500.-
– สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น + สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น + สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น

Description

ชิ้นงานผลิตจากพลาสติก ABS 100%
พร้อมทำสีติดตั้ง  ใช้ขอบยาง สีแห้งช้า (2k) ไม่เจาะตัวรถ รับประกันงานสี 1 ปี

ราคายกเซ็ต @ 14,500.-
– สเกิร์ตหน้า 1 ชิ้น + สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น + สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CH-R AMOTRIZ SPACE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *