PANEL D-MAX2012+ เคปล่าแดง

ชุดหน้าปัดแบบแปะกาว งานเนียนสวยเข้ารูป ไม่ต้องจอดรถ ไม่ต้องถอดหน้ากากเดิม

ราคาพร้อมติดตั้ง@3500

ประกอบด้วย ชิ้นส่วนหน้าปัดเครื่องเล่นกลาง ช่องแอร์ แผงสวิทช์ข้างประตูครบชุด แผงข้างกลอนประตู

Description

ชุดหน้าปัดแบบแปะกาว งานเนียนสวยเข้ารูป ไม่ต้องจอดรถ ไม่ต้องถอดหน้ากากเดิม

ราคาพร้อมติดตั้ง@3500

ประกอบด้วย ชิ้นส่วนหน้าปัดเครื่องเล่นกลาง ช่องแอร์ แผงสวิทช์ข้างประตูครบชุด แผงข้างกลอนประตู

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PANEL D-MAX2012+ เคปล่าแดง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *